Scroll to top

Orion Işık & Kamera A.Ş. Butik Oteli

Restorasyon Projeleri

Orion Işık & Kamera A.Ş. Butik Oteli

Yığma yapım tekniği ve yarı oyma-yarı yığma yapım tekniği ile inşa edilmiş olan, 4 ayrı parsel üzerine kurulu yapı Mustafapaşa köyünün, bir zamanlardaki adıyla “Melangia Tepesi“ şimdiki adıyla “Atatürk Tepesi” eteklerinde yer almaktadır.

Üç parsel üzerindeki yapının kemerli girişleri taş süslemelerle çevrelenmiş, dördüncü parselin giriş kısmı günümüze ulaşamamıştır. Yapının yol cephesi boyunca uzanan bölümü ve bu bölümün hemen arkasında iki katlı bir kütle yığmam sistem ile inşa edilmiş, diğer kısımları Atatürk Tepesi’nin güney eteklerine oyularak oluşturulmuştur. Kayaya oyma ilk kat odalarının önü taş kemerli eyvanlar ile bütünlenmiştir.  Avludan döşeme boşluğu ile giriş alan, küçük bir bodrum kat mevcuttur.

Yapı analizi, belge ve bulgulardan elde edilen bilgiler neticesinde; özgününü koruyacak ve yeni kullanım amacına hizmet edecek şekilde oluşturulan, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı restorasyon projesinde, 24 odalı bir butik otel tasarlanmıştır.

Otelde biri ana giriş, biri personel girişi olmak üzere iki ayrı giriş bulunmaktadır. Diğer girişler, dış cephe görüntüleri korunacak şekilde, içten kapatılarak kullanım dışı bırakılmıştır. Ana giriş genişçe bir eyvana açılır. Ana avluya bu eyvandan geçilir ve birinci seviye mahallerine bu avludan, diğer seviyelere bu avluda oluşturulmuş taş merdivenler ile ulaşılır. Otelde oluşturulan birimler kayaya oyularak veya taş kemer ile inşa edilmiş, farklı kotlarda açık avlu ve teraslara geniş yer verilmiştir.

Birinci seviyede; ana giriş eyvanı yakınlarında konumlanmış karşılama alanı ve ofis, personel giriş eyvanı etrafında toplanmış personel odası, tesisat odası ve kazan dairesi dışında 5’i kayaya oyularak, 5’i taş kemer ile oluşturulmuş 10 adet oda bulunmaktadır. İkinci seviyede; 3’ü kayaya oyularak, 6’sı taş kemer ile oluşturulmuş 9 adet oda dışında açık teras alanları bulunmaktadır. Üçüncü seviyede; kaya oyma mutfak, restoran ve açık teraslar, 2’si kayaya oyularak, 1’i taş kemer ile oluşturulmuş 3 oda bulunmaktadır. Dördüncü seviyede açık ve kapalı teras alanları dışında 2 adet kaya oyma oda yer almaktadır. En üst seviyede gene geniş, açık oturma alanları oluşturulmuştur.

 • İŞVEREN:

  Orion Işık & Kamera A.Ş.

 • KONUM:

  Mustafapaşa Köyü, Ürgüp

 • PROJE YILI:

  2015

 • İLGİLİ KURUM:

  T.C. Nevşehir İl Özel İdaresi ve Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Paylaş