Scroll to top

Hadosan Butik Oteli

Katkıda Bulunduklarımız

Hadosan Butik Oteli

Ürgüp, Yunak mahallesinde bulunan ve butik otel olarak kullanılmak amacıyla restore edilen, tamamen kayaya oyularak oluşturulmuş olan yapının, restorasyon uygulama çalışmaları süresinde teknik hizmet verdik. Yapıda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, çeşitli teknik sıkıntılar nedeniyle tamamlanamamıştır.